O restauraci

Město Brno má díky závodům na Masarykově okruhu významné postavení v motoristickém sportu. V našem Grand Prix restaurantu se snažíme tuto tradici připomínat. Připravujeme jídla dle oblíbených receptů významných závodníků a pokoušíme se drobnostmi přiblížit historii, ale i současnost motoristického dění.

První závody na  Masarykově okruhu patřily automobilům, a  to hned na  nejvyšší úrovni. V letech 1930 – 1937 přijížděli a vítězili nejlepší závodníci předválečné éry – Chiron, Borzacchini, Nuvolari, Stuck, von Morgen, Maserati, Fagioli, Wimille, Rosemeyer, Caracciola, Brauchitsch, Seaman, Farina a  řada dalších. Pokračování přišlo až po druhé světové válce. Uspořádání legendami opředeného závodu v roce 1949 byl v tehdejších poměrech vlastně zázrak a zázraky se, jak známo, neopakují. Nejslavnější část automobilové historie dnes připomíná jenom pomníček ve  Farinově zatáčce v lesích pod Kohoutovicemi.

Od roku 1950 nastupují na okruh motocyklisté a rozhodně to neměli jednoduché . Kritický byl rok 1951, kdy byl hned třikrát měněn termín, ať již kvůli kolizi s politickou akcí, nebo shodným termínem s  Velkou cenou Prahy. V roce 1953 se závod nekonal vůbec. Postupně se však situace díky trpělivé práci brněnských organizátorů lepšila a  cestu na  Velkou cenu v  Brně nacházeli mnozí účastníci a  vítězové závodů Grand Prix. Campbell, Baltisberger, Petruschke, bratři Hintonové, Klinger, Dale, Degner, Driver, Fügner, Hocking, Redman, Kávanagh, Findlay, Thalhammer, sajdkáristé Camathias a Scheidegger, Taveri a mnozí další měli důstojné soupeře v  našich jezdcích. Byl to především František Šťastný, ale na  každém, koho dále neuvedeme, se dopouštíme křivdy. Koštíř, Štajner, Vitvar, Sedlák, bratři Bartošové, Janka, Helikar, Makovička, Čada, Havel, Parus, Bojer, Boček, Malina, Slavíček, Srna, Kročka, Krmíček, Lukšík, Staša, Žípek, prostě nejde bohužel vyjmenovat všechny. V  roce  1965 začala vrcholná éra. Nejdříve na  zkráceném a  rekonstruovaném starém okruhu, od  startu přes Bosonohy, Veselku, Kohoutovice, Pisárky a  Nový Lískovec, později znovu zkráceném, vedeném přes sídliště Kohoutovice prudkým sešupem přímo k cílové rovince . Ale ani nezměrné úsilí pořadatelů vedených panem Miroslavem Čadou nemohlo trvale odolávat světovému trendu, přechodu na speciální závodní okruhy. Od roku 1987 je místem konání Grand Prix ČSSR, později ČR, nový Automotodrom Brno, splňující nejpřísnější bezpečnostní předpisy.